адвокатский запрос

Адвокатський запит — як інструмент отримання інформації

Значення адвокатського запиту в наданні правової допомоги.

Серед адвокатів існує думка, що якщо за робочий день ти не зробив жодного адвокатського запиту, твій день пройшов даремно!

З цим висловлюванням не можна не погодитися, адже адвокатський запит напряму впливає на якість наданої Клієнтам послуги. Він формує доказову базу і є одним з основних чинників отримання позитивного результату.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:

  • звертатися з адвокатськими запитами, в тому числі на отримання копій документів, до органів державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

Закон визначає адвокатський запит – як письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

На підтвердження повноважень на подачу адвокатського запиту Закон зобов’язує адвоката докладати до адвокатського запиту наступні документи:

  • посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Неналежне посвідчення необхідних копій документів, які додаються до адвокатського запиту, ненадання такого документа або некоректне їх заповнення є грубим порушенням вимог законодавства та може безпосередньо вплинути на подальший відповідь.

lawyer-consult

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. У таких ситуаціях, коли адвокату необхідно звернутися куди-небудь за роз’ясненнями, він, як громадянин, може використовувати запит на надання публічної інформації або ж звернутися із запитом в рамках Закону України «Про звернення громадян».

Зміст адвокатського запиту має повністю відповідати всім нормам чинного законодавства (бажано з посиланнями на нього), бути чітким, структурованим і зрозумілим.

Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Переваги адвокатського запиту полягають в наступному:

1)   короткий строк розгляду запиту і надання інформації та/або копій документів. Законом встановлено, що відповідь на запит має бути надано протягом 5-ти днів з моменту його отримання.

2)    наявність відповідальності за ненадання, несвоєчасне надання або неповне надання відповіді на запит. Чинним законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання або неповне надання відповіді на запит.

Яка відповідальність передбачена за ухилення від відповіді на адвокатський запит.

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» — тягне накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, наприклад, у м.Києві з 2017 р за Єдиним державним реєстром судових рішень значаться 118 справ. Більшість справ закриті з таких підстав:

  • за відсутністю складу правопорушення;
  • у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності;
  • відправлені на доопрацювання в Раду адвокатів відповідного регіону.

Статистика залучення до адміністративної відповідальності говорить не на користь адвокатів. Однак варто зазначити, що все-таки є судові справи, де винні особи притягувалися до відповідальності за порушення, пов’язані з відповіддю на запит.

Стосовно проблем, пов’язаних із адвокатським запитом.

trouble lawyer

Виходячи з практики, можна виділити одну з головних проблем при реалізації чинного законодавства, що регулює адвокатський запит — ця проблема пов’язана з віднесенням інформації до такої, що має обмежений доступ в силу таємниці досудового розслідування, комерційної, службової, банківської таємниці і тощо.

На практиці адвокати нерідко самі не розуміють, який режим має інформація, про яку вони запитують. Тобто, добре структурований і обдуманий запит, не повинен привести до подібної відмови. Але не рідко особи, яким направлено запит зловживають своїм правом і безпідставно відмовляють на запит посилаючись на якусь там таємницю.

Наприклад, ст. 21 Закону України «Про інформацію» встановлено, що інформація з обмеженим доступом — це конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційної є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному ним порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Тобто, за логікою, якщо адвокат діє за дорученням свого Клієнта, інформація, яка стосується самого Клієнта, не може бути конфіденційною апріорі (звісно завжди бувають винятки). Також, варто відзначити, що отримання такої інформації за допомогою повторного звернення з адвокатським запитом, через суд або притягнення до адміністративної відповідальності за подібні порушення займає багато часу.

Щодо запланованих змін законодавства в частині адвокатського запиту.

Найближчим часом законодавець планує оновити Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Незначні зміни торкнуться і положень Закону стосовно адвокатського запиту.
Наприклад, новий проект несе в собі вимоги до адвокатського запиту:
new-rules

1) ПІБ адвоката;
2) відомості  про місце роботи адвоката;
3) реквізити свідоцтва адвоката України;
4) мета, з якою направлено адвокатський запит.

Також, планується зобов’язати адвоката докладати до запиту просто ордер або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Тобто, з визначеного переліку прибрали «завірені копії» свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення БПП.

Крім цього, планується ввести дисциплінарну відповідальність за зловживання правом на адвокатський запит, що в свою чергу буде визначатися як:

  • подання адвокатського запиту для отримання інформації, яка не є необхідною для надання правової допомоги;
  • використання інформації отриманої на адвокатський запит для інших цілей, ніж надання правової допомоги;
  • розголошення інформації віднесеної до категорії таємної, службової, або її розкриття буде порушувати права 3х осіб на захист персональних даних або охорону інтелектуальної власності, крім випадків коли таке розголошення є необхідним для надання правової допомоги Клієнту в суді.

На даний момент до цих пір йде обговорення змін профільного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Інформації коли саме проект закону буде внесений до Верховної Ради України і чи буде це взагалі — немає.

Підіб’ємо підсумок, право на адвокатський запит, в контексті надання правової допомоги Клієнту, є одним з найбільш важливих прав адвоката. Воно має на увазі під собою один з основних засобів отримання необхідної інформації і допомагає в побудові доказової бази.

Якщо Вам необхідна допомога адвоката в отриманні інформації або копій документів, які можуть бути отримані за допомогою адвокатського запиту, звертайтеся до Ermakovlawyer.

З повагою,
Адвокат Єрмаков М.В.

Тел. (099)022-27-45
(097)042-65-42

Метки: