paper

Доступ до професії адвоката за новим законом.

Реформування інституту адвокатури. Доступ до професії адвоката.

У 2018 році продовжується реформування системи правосуддя, на черзі Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В адміністрації Президента України проходять засідання Ради з питань судової реформи, присвячену розробці проекту нової редакції.

Що ж стосується доступу до професії адвоката, то дане питання, в контексті так званої «адвокатської монополії» має найбільш дискусійний характер. У частині новаторства в положеннях про доступ до професії адвоката, готуються зміни дають права претендувати в адвокатуру тільки помічником адвокатів (як їх назвали стажисти), суддям і прокурорам.

Варто відзначити, що остаточний варіант проекту про зміну Закону ще не затверджений, проте дане питання обговорюється юридичним товариством вже не перший рік.

перехідний період

Щодо тих юристів, які вже мають право на складання кваліфікаційного іспиту та стажування або ось ось його отримають, обговорюється перехідний період до 2022 р.

Судово юридична газета «Суд інфо», каже, що: « до 1 березня 2022 року особи, які мають вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняного до нього) і які на дату набрання чинності цим Законом мають не менше 5 років стажу роботи в галузі права на посаді: 1 ) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу, іншої аналогічної посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; 2) прокурора, слідчого, нотаріуса; 3) помічника з дьї, помічника нотаріуса; 4) педагогічного або науково-педагогічного працівника, які здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку у вищих навчальних закладах або вищих навчальних закладах післядипломної освіти; 5) в науково-дослідну установу, — зможуть отримати статус адвоката в установленому новим Законом порядку на підставі складання письмового анонімного тестування, без проходження стажування і роботи на посаді помічника адвоката (стажиста)».

Стажування поки не скасовується

Крім цього, положення п. 2 ч. 3 ст. 6 і ст. 10 нового Закону набирають чинності з 1 березня 2019 року. Тобто особи, які на дату набрання чинності нового Закону мають рік стажу роботи за останні два роки на посаді помічника адвоката і (або) дворічний стаж роботи в галузі права (тобто звичайні юристи), зможуть стати адвокатами згідно з нині діючими правилами.

Стажування, розпочата до 1 березня 2019 р здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності нового закону.
Особи, які на 1 березня 2019 р здадуть кваліфікаційний іспит, отримають свідоцтво про складання іспиту і не матимуть річного стажу роботи на посаді помічника адвоката, здійснюють стажування в порядку, що діяв до набрання чинності нового закону.

Підводячи підсумок, можна сказати, що якщо Закон і буде змінений в такій редакції, то фактично зміни в доступі до адвокатської професії, за своєю суттю, відбудеться з 1 березня 2022 року.